นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2008_08190009 {"modified_at":"2011/05/31 16:03:52 +0700","id":8687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2008_08190009.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2008/08/19 17:48:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3213214}
  • Small_3 {"modified_at":"2011/05/31 16:03:49 +0700","id":8684,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:49 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 19 \u0e2a.\u0e04. 51","created_at":"2008/08/19 17:15:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98849}
  • Small_2 {"modified_at":"2011/05/31 16:03:48 +0700","id":8683,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2008/08/19 17:14:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82292}
  • Small_1 {"modified_at":"2011/05/31 16:03:48 +0700","id":8682,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 18 \u0e2a.\u0e04. 51","created_at":"2008/08/19 17:13:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104952}
  • Small_anspic_5515_2 {"modified_at":"2011/05/31 16:00:30 +0700","id":8285,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ansPic_5515_2.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:30 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/05 16:22:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117855}
  • Small_att00031 {"modified_at":"2011/05/31 16:00:27 +0700","id":8275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ATT00031.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:27 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/08/05 14:35:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44486}
  • Small_att00028 {"modified_at":"2011/05/31 16:00:27 +0700","id":8274,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ATT00028.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:27 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2008/08/05 14:33:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45947}
  • Small_att00025 {"modified_at":"2011/05/31 16:00:26 +0700","id":8273,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ATT00025.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:00:26 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/05 14:33:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41312}
  • Small_tea2 {"modified_at":"2011/05/31 15:59:03 +0700","id":8149,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tea2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:03 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e44\u0e23\u0e48\u0e0a\u0e32 \u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/08/01 14:27:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":155581}
ขนาดย่อ: