นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tea1 {"modified_at":"2011/05/31 15:59:03 +0700","id":8148,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tea1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:03 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e23\u0e48\u0e0a\u0e32 \u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/01 14:26:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175247}
  • Small_0000323 {"modified_at":"2011/05/31 15:56:51 +0700","id":7879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"0000323.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:51 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/23 14:12:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3229}
  • Small_7017-001-03-1028 {"modified_at":"2011/05/31 15:56:51 +0700","id":7878,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7017-001-03-1028.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:51 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e35\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/23 14:10:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6002}
  • Small_ลิง {"modified_at":"2011/06/01 15:43:33 +0700","id":7876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/11/10 20:52:53 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e34\u0e07.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:43:33 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e34\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/23 14:09:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4798}
  • Small_12 {"modified_at":"2011/05/31 15:56:50 +0700","id":7874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:50 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/23 14:01:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27464}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:40:06 +0700","id":7365,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01.\u0e1e.\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e1a_SAR.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:40:06 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01.\u0e1e.\u0e23.\u0e01\u0e31\u0e1a SAR","created_at":"2008/06/26 12:03:41 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30208}
  • Small_talinkping2 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:41 +0700","id":6939,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talinkping2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:41 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e22\u0e33\u0e15\u0e30\u0e25\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2008/06/05 09:55:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76410}
  • Small_talinkping1 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","id":6938,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talinkping1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:40 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e30\u0e25\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e34\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/06/05 09:54:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89782}
  • Small_2007_09030036 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","id":5724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/04/26 17:40:58 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2007_09030036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:35:08 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e15\u0e30\u0e25\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2008/04/11 10:36:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":325311}
ขนาดย่อ: