นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","id":60656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":601796}
  • Small_share20 {"modified_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","id":60655,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e0b\u0e39","created_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":433429}
  • Small_share10 {"modified_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","id":60536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share10.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","asset_updated_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65055}
  • Small_5504_528571657194655_306957281_n {"modified_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","id":60484,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5504_528571657194655_306957281_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07","created_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","asset_updated_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104219}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","id":60473,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.42.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":443786}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","id":60472,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.41.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446761}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","id":60471,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.40.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":401990}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:51:36 +0700","id":60470,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.39.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:51:36 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:51:30 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":347881}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:50:58 +0700","id":60469,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.38.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:50:58 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:50:56 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:50:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":435257}
ขนาดย่อ: