นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:50:30 +0700","id":60468,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.37.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:50:30 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:50:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:50:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":365885}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:49:47 +0700","id":60467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.43.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:49:47 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:49:43 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:49:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":209728}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:49:20 +0700","id":60466,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.44.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:49:20 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:49:17 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:49:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":372326}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 09:58:16 +0700","id":60465,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 09:58:16 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 09:58:09 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 09:58:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226388}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:52:42 +0700","id":60463,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.36.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:52:42 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:52:35 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:52:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":337742}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:52:05 +0700","id":60462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.35.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:52:05 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:51:58 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:51:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309097}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:32:44 +0700","id":60461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.33.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:32:44 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:32:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:32:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":268582}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:32:17 +0700","id":60460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:32:17 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:32:13 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224093}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:31:49 +0700","id":60459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.31.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:31:49 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:31:44 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:31:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":414725}
ขนาดย่อ: