นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.30.JPG","created_at":"2017/02/22 16:31:09 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:31:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:31:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":354804,"modified_at":"2017/02/22 16:31:16 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60458,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.24.JPG","created_at":"2017/02/22 16:05:33 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:05:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":332089,"modified_at":"2017/02/22 16:05:37 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60457,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.23.jpg","created_at":"2017/02/22 16:05:04 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:05:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":419085,"modified_at":"2017/02/22 16:05:10 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60456,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.22.jpg","created_at":"2017/02/22 16:04:35 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:04:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":386492,"modified_at":"2017/02/22 16:04:42 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60455,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.18.jpg","created_at":"2017/02/22 16:03:57 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:03:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:03:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":293880,"modified_at":"2017/02/22 16:03:59 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60454,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.17.jpg","created_at":"2017/02/22 16:03:24 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:03:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":338276,"modified_at":"2017/02/22 16:03:26 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60453,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.16.jpg","created_at":"2017/02/22 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:02:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":237808,"modified_at":"2017/02/22 16:02:52 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60452,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.19.jpg","created_at":"2017/02/22 16:02:22 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:02:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:02:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":247693,"modified_at":"2017/02/22 16:02:25 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60451,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.21.JPG","created_at":"2017/02/22 16:00:42 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:00:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:00:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":258596,"modified_at":"2017/02/22 16:00:45 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60450,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: