นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:31:16 +0700","id":60458,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.30.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:31:16 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:31:09 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:31:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":354804}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:05:37 +0700","id":60457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.24.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:05:37 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:05:33 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:05:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":332089}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:05:10 +0700","id":60456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.23.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:05:10 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:05:04 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:05:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":419085}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:04:42 +0700","id":60455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:04:42 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:04:35 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:04:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":386492}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:03:59 +0700","id":60454,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.18.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:03:59 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:03:57 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:03:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":293880}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:03:26 +0700","id":60453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:03:26 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:03:24 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:03:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":338276}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:02:52 +0700","id":60452,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:02:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:02:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":237808}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:02:25 +0700","id":60451,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:02:25 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:02:22 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:02:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":247693}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 16:00:45 +0700","id":60450,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.21.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:00:45 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 16:00:42 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 16:00:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":258596}
ขนาดย่อ: