นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.14.jpg","created_at":"2017/02/22 15:59:37 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:59:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:59:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":496479,"modified_at":"2017/02/22 15:59:43 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60449,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.13.jpg","created_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":491524,"modified_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60448,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.15.jpg","created_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":542893,"modified_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60447,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.25.JPG","created_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":427120,"modified_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60446,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.27.JPG","created_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":379870,"modified_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60445,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.29.JPG","created_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":292268,"modified_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60444,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.28.JPG","created_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":397390,"modified_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60443,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.26.JPG","created_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":448893,"modified_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60442,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.20.jpg","created_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":339188,"modified_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60441,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: