นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 15:59:43 +0700","id":60449,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:59:43 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 15:59:37 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:59:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":496479}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","id":60448,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":491524}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","id":60447,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.15.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":542893}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","id":60446,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.25.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":427120}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","id":60445,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.27.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":379870}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","id":60444,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.29.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":292268}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","id":60443,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.28.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":397390}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","id":60442,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.26.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":448893}
  • Small_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","id":60441,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.20.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":339188}
ขนาดย่อ: