นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.11.JPG","created_at":"2017/02/22 14:53:26 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:53:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 16:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":226388,"modified_at":"2017/02/22 16:01:35 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60440,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.61.jpg","created_at":"2017/02/22 14:52:18 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:52:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:52:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":219960,"modified_at":"2017/02/22 14:52:23 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60439,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.9.JPG","created_at":"2017/02/22 14:50:54 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:50:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:51:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":321489,"modified_at":"2017/02/22 14:51:00 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60438,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.8.JPG","created_at":"2017/02/22 14:46:19 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:46:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:47:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":219960,"modified_at":"2017/02/22 14:47:46 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60437,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.4.jpg","created_at":"2017/02/22 14:44:15 +0700","asset_updated_at":"2017/02/22 14:44:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:44:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":347264,"modified_at":"2017/02/22 14:44:17 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60436,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.3.jpg","created_at":"2017/02/21 14:01:59 +0700","asset_updated_at":"2017/02/21 14:01:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/21 14:02:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":416184,"modified_at":"2017/02/21 14:02:03 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60361,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.2.jpg","created_at":"2017/02/21 14:01:32 +0700","asset_updated_at":"2017/02/21 14:01:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/21 14:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":341440,"modified_at":"2017/02/21 14:01:35 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60360,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.5.jpg","created_at":"2017/02/21 14:00:44 +0700","asset_updated_at":"2017/02/21 14:00:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/22 14:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":309097,"modified_at":"2017/02/22 14:43:20 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60359,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_share20260 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20260.4.jpg","created_at":"2017/02/02 17:39:05 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:39:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_file_size":263474,"modified_at":"2017/02/02 17:39:12 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60283,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: