นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:32:32 +0700","id":60282,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:32:32 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:32:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:32:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":378868}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:31:49 +0700","id":60281,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:31:49 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:31:42 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:31:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":404235}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:31:22 +0700","id":60280,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:31:22 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:31:15 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":401324}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:30:49 +0700","id":60279,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:30:49 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:30:43 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:30:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254526}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:30:07 +0700","id":60278,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:30:07 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:30:01 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:30:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":295972}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:29:30 +0700","id":60277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:29:30 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:29:28 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":257142}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:28:58 +0700","id":60276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:28:58 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:28:52 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:28:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226081}
  • Small_share20260 {"modified_at":"2017/02/02 17:28:31 +0700","id":60275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20260.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/02 17:28:31 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2017/02/02 17:28:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/02 17:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":236470}
  • Small_share {"modified_at":"2017/01/31 18:05:24 +0700","id":60208,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share.kha20.09.59.8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 18:05:24 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e2d\u0e22\u0e42\u0e02\u0e48\u0e07 20 \u0e01.\u0e22. 59","created_at":"2017/01/31 18:05:19 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 18:05:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":199338}
ขนาดย่อ: