นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > worapat.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_200360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200360.6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2017/03/20 17:36:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:36:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/03/20 18:09:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/03/20 18:09:12 +0700","id":60646,"asset_file_size":214065}
  • Small_200360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200360.5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2017/03/20 17:36:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:36:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/03/20 18:09:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/03/20 18:09:35 +0700","id":60645,"asset_file_size":132724}
  • Small_200360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200360.3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2017/03/20 17:35:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:35:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/03/20 18:09:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/03/20 18:09:53 +0700","id":60644,"asset_file_size":699293}
  • Small_200360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200360.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2017/03/20 17:35:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:35:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/03/20 18:10:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/03/20 18:10:16 +0700","id":60643,"asset_file_size":303118}
  • Small_200360 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200360.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2017/03/20 17:34:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:34:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/03/20 18:10:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/03/20 18:10:37 +0700","id":60642,"asset_file_size":196692}
  • Small_200659-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200659-3.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e38\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","created_at":"2016/06/20 20:30:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:30:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 20:30:55 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 20:30:55 +0700","id":58287,"asset_file_size":72406}
  • Small_200659-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200659-2.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","created_at":"2016/06/20 20:30:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:30:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 20:31:29 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 20:31:29 +0700","id":58286,"asset_file_size":108877}
  • Small_20659-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20659-1.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","created_at":"2016/06/20 20:29:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:29:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 20:32:03 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 20:32:03 +0700","id":58285,"asset_file_size":95396}
  • Small_290359-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290359-4.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":764,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e14\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c","created_at":"2016/03/29 02:04:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/29 02:04:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/29 02:04:02 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/29 02:04:02 +0700","id":57274,"asset_file_size":29130}
ขนาดย่อ: