นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วรวุธ
Ico64
รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > worawut.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_students53 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e19\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e352553","asset_updated_at":"2011/08/25 15:42:40 +0700","asset_file_name":"Students53.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":577512,"media_folder_id":75,"created_at":"2011/08/25 15:42:40 +0700","modified_at":"2011/08/25 15:42:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 15:42:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psuww {"member_only_commentable":false,"description":"temp logo","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:52 +0700","asset_file_name":"PSUWW.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":26656,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":54556,"media_folder_id":75,"created_at":"2010/12/27 23:01:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:31:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:31:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e17\u0e35\u0e21\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:49 +0700","asset_file_name":"PEER-issue1-v4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":23661,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2161437,"media_folder_id":75,"created_at":"2010/07/08 08:25:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_brochure-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e1e\u0e23\u0e30 1 \u0e41\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:51 +0700","asset_file_name":"brochure-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":767396,"media_folder_id":75,"created_at":"2010/06/11 15:11:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_brochure-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e1e\u0e23\u0e30 1 \u0e41\u0e2a\u0e19 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:51 +0700","asset_file_name":"brochure-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23341,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":671120,"media_folder_id":75,"created_at":"2010/06/11 15:10:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image_341 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"IMAGE_341.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19530,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":661471,"media_folder_id":75,"created_at":"2009/12/19 23:03:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:30:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:30:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image_342 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","asset_file_name":"IMAGE_342.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":662776,"media_folder_id":75,"created_at":"2009/12/19 23:02:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:30:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:30:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image_344 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e25\u0e02 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:11 +0700","asset_file_name":"IMAGE_344.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19528,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":595916,"media_folder_id":75,"created_at":"2009/12/19 23:01:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:30:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:30:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e23\u0e0a\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e1e\u0e23\u0e30 1 \u0e41\u0e2a\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:02 +0700","asset_file_name":"IMG.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4154781,"media_folder_id":75,"created_at":"2009/12/14 23:18:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: