นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_thongurai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thongurai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"thongurai","created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","id":63397,"asset_file_size":275471}
  • Small_gen {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gen.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"Gen","created_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","id":62626,"asset_file_size":461054}
  • Small_1542074455152 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1542074455152.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"Prasert2","created_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","id":62605,"asset_file_size":197910}
  • Small_20181107_102859 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_102859.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"Prasert1","created_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","id":62604,"asset_file_size":357191}
  • Small_20181107_083653 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_083653.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"Prasert","created_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","id":62603,"asset_file_size":356490}
  • Small_inno {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Inno.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"Inno","created_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","id":62416,"asset_file_size":625863}
  • Small_pool {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pool.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"pool","created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","id":61851,"asset_file_size":85139}
  • Small_pakpra2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"pakpra2","created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","id":61850,"asset_file_size":147457}
  • Small_pakpra1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":32,"visibility":2,"description":"pakpra1","created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","id":61849,"asset_file_size":49474}
ขนาดย่อ: