นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C]us[T]om
Ico64
นาย วุฒิพร เรืองเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Planet
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > wuttiporn.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_248891_222875641063595_100000234816437_870658_1633522_n {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/11 13:19:50 +0700","media_folder_id":398,"deleted_at":null,"asset_file_size":56949,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28699,"created_at":"2011/07/11 13:19:47 +0700","asset_file_name":"248891_222875641063595_100000234816437_870658_1633522_n.jpg","updated_at":"2011/07/11 13:19:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/11 13:19:47 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e01 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: