นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > yuparate.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_winter {"asset_file_name":"Winter.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:21:59 +0700","media_folder_id":834,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:21:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/25 12:00:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105542,"id":4601,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: