นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > yuwapha.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13682552_1226062144112266_1126839465_o {"media_folder_id":314,"description":"joomla4","asset_updated_at":"2016/08/02 09:28:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/08/02 09:28:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/08/02 09:28:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/08/02 09:28:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"13682552_1226062144112266_1126839465_o.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":192908,"visibility":2,"id":58916}
  • Small_13898426_1226062140778933_1461481046_o {"media_folder_id":314,"description":"joomla3","asset_updated_at":"2016/08/02 09:28:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/08/02 09:28:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/08/02 09:28:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/08/02 09:28:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"13898426_1226062140778933_1461481046_o.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":178728,"visibility":2,"id":58915}
  • Small_joomla2 {"media_folder_id":314,"description":"joomla2","asset_updated_at":"2016/07/30 14:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/07/30 14:17:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/07/30 14:17:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/07/30 14:17:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joomla2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":241991,"visibility":2,"id":58873}
  • Small_joomla1 {"media_folder_id":314,"description":"joomla1","asset_updated_at":"2016/07/30 14:17:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/07/30 14:17:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/07/30 14:17:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/07/30 14:17:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joomla1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":205668,"visibility":2,"id":58872}
  • Small_excel3 {"media_folder_id":314,"description":"excel5","asset_updated_at":"2016/06/30 10:08:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/30 10:08:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/30 10:08:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/30 10:08:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Excel3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114169,"visibility":2,"id":58457}
  • Small_excel2 {"media_folder_id":314,"description":"excel4","asset_updated_at":"2016/06/30 10:08:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/30 10:08:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/30 10:08:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/30 10:08:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Excel2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":188115,"visibility":2,"id":58456}
  • Small_excel1 {"media_folder_id":314,"description":"excel3","asset_updated_at":"2016/06/30 10:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/30 10:07:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/30 10:08:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/30 10:08:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Excel1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":159549,"visibility":2,"id":58455}
  • Small_13548818_1202321006486380_2096895459_o {"media_folder_id":314,"description":"excel2","asset_updated_at":"2016/06/30 08:25:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/30 08:25:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/30 08:25:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/30 08:25:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"13548818_1202321006486380_2096895459_o.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":188096,"visibility":2,"id":58441}
  • Small_13548781_1202321013153046_2083252867_o {"media_folder_id":314,"description":"excel1","asset_updated_at":"2016/06/30 08:25:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2016/06/30 08:25:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2016/06/30 08:25:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/30 08:25:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"13548781_1202321013153046_2083252867_o.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":301149,"visibility":2,"id":58440}
ขนาดย่อ: