นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: รวมเรื่องดีดี

Ico48
การจ่ายเงินบุคลากร
โดย Yapat
ขั้นตอนการจ่ายเงินบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
จำนวนบันทึก: 1