นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: HR Newsletter

Ico48
PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
จำนวนบันทึก: 4
Ico48
officeTALK
โดย Walailak Pirnbacher
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน
จำนวนบันทึก: 1