นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCs) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
รวมสาระน่ารู้ เทคนิค การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOCs)
โดย โลมามาเล่า
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนบันทึก: 6