นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Blog List: งานไอที ศูนย์การเรียนรู้

Ico48
ชยธร วัฒนชาลี
By ชยธร วัฒนชาลี
ชยธร วัฒนชาลี
Number of Posts: 2