นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: KM 4 Learning

Ico48
จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
รวมข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัคร และรวมกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวนบันทึก: 6