นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รายการบล็อก: scitech

Ico48
บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
งานบริการชาวบ้าน ชุมชน และชีวิตครับ
จำนวนบันทึก: 35
Ico48
MailMerge
โดย HotMan
การทำคูปอง โดยใช้ Mail Merge ในโปรแกรม Office
จำนวนบันทึก: 1