นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รวมเรื่องดีดี

13 Febuary 2015
Ico48
การสร้างนิสัยแบบใหม่ด้วยแนวคิดเชิงบวก
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
วงจรพฤติกรรมกล่าวไว้ว่า “ความคิดนำไปสู่การกระทำ” หากเราต้องการสร้างนิสัยแบบใดเราก็ต้องทำสิ่งนั้นซ้ำๆบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของเรา ดังนั้นการเปลี่ยนความคิดของเราเสียใหม่ ย่อมทำให้เราปฏิบัติตัวแบบใหม่ๆ เมื่อทำบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่ ของเรานั่นเอง เหตุการณ์ส่วนใหญ่ทำให้เราคิ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1108
at: 13 Febuary 2015 16:30
12 December 2014
Ico48
‘โอกาสในชีวิต’…ด้วยกระดาษและถังขยะ!!
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
ครูคนหนึ่งสอนบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับ ‘โอกาสในชีวิต’…ด้วยกระดาษและถังขยะ!! แม้ความรู้หลายอย่างจะสอนได้ด้วยตำรา แต่ก็ยังมีบทเรียนชีวิตอีกมากมายที่ตำราอธิบายไม่ได้และคุณครูคนหนึ่งก็ได้ คิดค้นวิธีสอนเกี่ยวกับ ‘โอกาสในชีวิต’ ด้วยการใช้เพียงกระดาษและถังขยะ!? หลายคนคงงง...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2026
at: 12 December 2014 08:09
10 December 2014
Ico48
บทเรียนชีวิต 10 ข้อเพื่อความสำเร็จที่เราควรเรียนจาก Steve Jobs
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
ถึงแม้ว่า Steve Jobs จะจากเราไปแล้ว แต่สิ่งที่เขายังหลงเหลือไว้ให้เรา คือ ความสำเร็จที่น่าเรียนรู้และน่าเดินรอยตาม และนี่คือ “บทเรียนชีวิต” 10 ข้อที่เราควรเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้ 1. เรียนรู้ที่จะทำนายอนาคต ตลอดชีวิตของเขา เขาทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่า การที่คุณสามารถทำนายอนาคตโดย...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1217
at: 10 December 2014 09:36
05 December 2014
Ico48
สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์พระเทพฯ Chat & Charity
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
สติกเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)” โหลดได้แล้ววันนี้ 4 ธันวาคม สติกเกอร์ Line “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity)” นี้ เป็นสติ๊กเกอร์ Line เพื่อการกุศล ครั้งแรกในเมืองไทยมและเป็นครั้งแรกใ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1518
at: 05 December 2014 13:28
29 October 2014
Ico48
แพทย์เตือน!! 8 ลักษณะพ่อแม่ที่ทำให้ลูกมีโอกาสเป็น "เด็กติดเกม "
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
จากสถานการณ์เด็กติดเกม พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กมีโอกาสติดเกม คือ การเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่ง “พ่อแม่” มีบทบาทหน้าที่หลักในการอบรมสั่งสอน แม้ว่าการให้เด็กได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี และมีความรับผิดชอบ จะเป็นเป้าหมายของการดูแลลูก แต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถไปถ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1268
at: 29 October 2014 15:34
11 October 2014
Ico48
มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย: อย่าทำงานด้วยความตั้งใจ แต่จงทำด้วยหัวใจ
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
โลกใบนี้ซับซ้อนกว่าที่เราคาดคิด ความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์ แต่บางครั้งก็นำมาซึ่งปัญหาได้ เมื่อความตั้งใจที่ล้นทะลัก ทำให้เราตีกรอบตัวเองมากเกินไป ชีวิตและการกระทำจึงไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลก ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ 1. อย่าทำงานด้วยความตั้งใ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1508
at: 11 October 2014 19:44
26 June 2014
Ico48
นิสัยที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
1.ไม่ช่างสังเกต ความช่างสังเกตนี่เป็นพื้นฐานของคนฉลาด เพราะความช่างสังเกตจะทำให้เกิดการสงสัย การสงสัยนำไปซึ่งการหาคำตอบ แล้วการได้คำตอบก็เท่ากับเราได้สร้างความรู้ใหม่ให้แก่สมองเรา แต่ถ้าเราไม่เริ่มสังเกตอะไรเลย ปล่อยให้ชีวิตอยู่กับสิ่งเดิมๆ ไม่ใช่แต่สมองที่ไม่ได้พัฒนา และไม่เกิดความ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1326
at: 26 June 2014 14:33
16 April 2014
Ico48
สาระดีๆ มีประโยชน์ ให้ตัวเองและทุกๆคน!!
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
--------------- ขอขอบคุณ : http://www.jabchai.com/
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 7393
at: 16 April 2014 14:06
15 July 2013
Ico48
เพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
คงเคยได้ยินสุภาษิตที่กล่าวว่า “ คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย ” ซึ่งมีความหมายว่า การมีเพื่อนที่ดีหรือการคบคนดี ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีเรียกว่า คบคนชั่ว เพื่อนก็จะนำแต่ความชั่ว ความอัปราชัย ความพ่ายแพ้มาให้เรา การมีเพื่อนที่ดี เพื่อนที่เป็นกัลยาณม...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 3335
at: 15 July 2013 16:20
18 June 2013
Ico48
คนก็เป็นเหมือนวงกลม
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
คนก็เป็นเหมือนวงกลม คนก็เป็นเหมือนวงกลม...มีหลายด้านให้มอง... มี 360 องศา ให้เดินค้นหา มองเห็น แต่คนเรามักจะหยุดอยู่แค่องศาแรกที่มองเห็น และยึดติดว่าสิ่งที่เห็น สิ่งที่รู้ในด้านนั้น เป็นทุกอย่างของคนคนนั้น ไปเสียทั้งหมด แต่เมื่อคน คนนั้นเริ่มหมุน เปลี่ยนมุมมอง ทิศทาง ให้ได้ดู ได...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1818
at: 18 June 2013 15:10
15 June 2013
Ico48
การศึกษาต้องสร้างคนดี คือ ทำคนให้เป็นคนดี
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลิตคนให้เป็นคนดี รองจากสถาบันครอบครัวที่จะช่วยสร้างเสริมให้อนาคตของชาติ บิวตี้ก็เลยนำบทความและวีดีโอมาแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูหรืออาจารย์ทุกคน ในการที่จะช่วยสั่งช่วยสอนลูกศิษย์ของตนเอง ศิษย์จะดีได้เพราะมีครู “การศึกษ...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1818
at: 15 June 2013 19:43
08 June 2013
Ico48
ติ เพื่อ ก่อ
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
ในโลกนี้ ยากนักที่ใครจะหนีการติและการถูกติไปได้ โบราณสอนไว้ว่าถ้าจำเป็นต้องติ ก็ให้ติเพื่อก่อคือ ถ้าจะติก็ ให้ติเพื่อก่อบุญก่อบารมี ไม่ใช่ติเพื่อก่อเวรก่อกรรม หรือก่อเรื่องก่อราว ถ้าจะติก็จงติเพื่ออุดรูรั่ว ไม่ใช่ติเพื่อขยายรูรั่ว ถ้าจะติก็จงติเพื่อมุ่งหวังให้สะอาดขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น ไม่ใช่ติเ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1547
at: 08 June 2013 19:30
08 May 2013
Ico48
เคล็ดลับ 9 ข้อในการใช้ชีวิตแบบมาร์ค ทเวน
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
“ให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เมื่อเราตายสัปเหร่อยังเสียใจ” เรารู้จักมาร์ค ทเวน จากหนังสือชื่อดังหลายเล่ม เป็นต้นว่า Adventures of Huckleberry Finn และ The Adventures of Tom Sawyer มาร์ค ทเวนเป็นนักเขียนที่มีทั้งอารมณ์ขันและฝีปากจัดจ้าน มีผู้นิยมหยิบยกสำนวนของเขามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 4084
at: 08 May 2013 11:02
06 May 2013
Ico48
ประโยชน์ของการอ่าน...นำไปสู่ประโยชน์ของการเขียน
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
การอ่านหนังสือเยอะ ๆ จะทำให้ตัวเราได้ความรู้ และความรู้นั้นก็สามารถต่อยอดไปสู่การเขียน การอ่านหนังสือช่วยจรรโลงใจ ให้จิตใจของตัวเรานั้นเบิกบาน กับถ้อยคำในหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจบรรเลงมอบให้ เสมือนตัวเรากำลังนั่งฟังเสียงดนตรีขับกล่อมให้เคลิมเคลิ้ม ทุกท่านคิดว่าอย่างไรกับการอ่านหนังสือของคนไ...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 5256
at: 06 May 2013 19:49
04 April 2013
Ico48
Happiness!! :)
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
ความสุขอยู่ที่ไหน? จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? บิวตี้คิดว่ามันต้องเริ่มมาจากใจของตัวเราที่จะสร้างมันให้สุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะจนจะรวย เพราะทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมา เรามักจะหวังให้เราพบแต่สิ่งดีๆที่จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปด้วยความสุขในชีวิตประจำวัน และในการมาทำงานได้พบปะเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หากทำงานไม่ม...
Flowers: 10 · Comments: 0 · Read: 2314
at: 04 April 2013 16:51
29 March 2013
Ico48
ชีวิตคือการเดินทาง
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
มีคนเคยบอกว่า...ชีวิตคือการเดินทาง ที่ต้องเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละวันเราก้าวไปบนเส้นทางที่เราเลือกที่จะเดินและเลือกที่จะเป็นโดยไม่มีใครรู้ว่า ทางข้างหน้าจะเป็นยังไง คงไม่มีใครอยากให้มันผิดพลาด อยากให้หนทางของเรานั้นสวยงามไปในแบบที่คิด บางวัน... เราก้าวเดินอย่างรวดเร็ว เร็ว...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 4314
at: 29 March 2013 14:27
09 March 2013
Ico48
บอล 5 ลูก
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
หากชีวิตเราเปรียบเสมือนเกมโยนบอล 5 ลูกสลับกันไปในอากาศคล้ายนักเล่นกล บอลทั้ง 5 เปรียบได้กับ งาน, ครอบครัว, สุขภาพ, เพื่อน และจิตใจ เราคงต้องบอกว่า "งาน" นั้นคงต้องเป็นลูกบอลยาง ซึ่งแม้ว่าเราจะพลาดพลั้งทำตกกี่ครั้งมันก็สามารถที่จะกระเด้งกระดอนกลับมาให้เรานำกลับมาเล่นต่อได้ แต่บอลอ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 2181
at: 09 March 2013 19:23
15 January 2013
Ico48
ความหมายของครู
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กเพิ่งผ่านพ้นไป 16 มกราคม เรามาระลึกถึงพระคุณของคุณครูกันค่ะ เป็นบันทึกที่นำความหมายของคำว่าครูมาให้เราเข้าใจและซึ้งในคำว่าครู.. ^__^.. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ รับพระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายเชิดชูเ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 3035
at: 15 January 2013 13:34
07 January 2013
Ico48
หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ข้อที่ ๑ ทำงานอย่างผู้รู้จริง ข้อที่ ๒ อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง ข้อที่ ๓ อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด ข้อที่ ๔ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู ข้อที่ ๕ ความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร ข้อท...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 3108
at: 07 January 2013 16:37
20 December 2012
Ico48
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
in จากใจ : เก็บสิ่งดีๆ มาฝาก
By บิวตี้
เป็นบทความดีๆ นำมาเขียนเป็นบันทึกเตือนใจกันค่ะ ^__^.. -------------------------- อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาด ช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามลำดับอาจารย์กล่าวว่า "เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ยาวกว่าเส้น 5 ฟุต ใ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1795
at: 20 December 2012 15:55