นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

scitech

17 September 2015
Ico48
งานสัมมนายางฯ กับตลาดโก้งโค้ง
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวาน (16 ก.ย.58) ใยมะพร้าวฯ และทีมงาน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานและแถลงข่าวปิดโครงการ การเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ณ โรงแรมไดม่อน พลาซ่า หน้าตลาดกิมหยง หาดใหญ่ ที่มี รศ.อาซีซัน แกสมานเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งทีม(แรง)งานทั้ง 3 หนุ่ม ต้องทำหน้าที่จัดสถานที่ ปูพื้นแผ่...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1604
at: 17 September 2015 22:07
18 Febuary 2015
Ico48
เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและการลงนาม MOU โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง (16 ก.พ.58) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานแถลงข่าวและการลงนามสัญญาความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1808
at: 18 Febuary 2015 12:52
09 January 2015
Ico48
ทิศทางยางบ้านเรา: ควรเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ราคายางขึ้นไปเป็นหกสิบบาทแล้ว แต่ชาวสวนยางยังแย่...ทำไม ?? จากที่ติดตามข่าว จึงได้รู้ว่า ราคาหกสิบบาทที่รัฐบาลว่า เป็นราคาที่ซื้อขายในตลาดกลาง ที่รัฐพยายามกระตุ้นให้ราคาสูงนั้น มีเกษตรกรตัวจริงเข้าถึงและขายได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้นเอง สุดท้าย ชาวสวนยังคงต้องขายยางให้พ่อค้าคนกลาง ท...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1483
at: 09 January 2015 22:08
16 September 2014
Ico48
โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อสองวันที่แล้ว (14 กันยายน 2557) ตนเองกับ ดร.ศราวุธ เจ๊ะโซ๊ะได้ลงพื้นที่เพื่อจัด "โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมา...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1598
at: 16 September 2014 20:53
31 January 2014
Ico48
Lab Staff Attachment in ASEAN 2014
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ตนเองและน้องใบไม้หลากสี เป็นสองนักวิทยาศาสตร์ อยู่ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปีนี้เราจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายปฏิบัติการในประเทศอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่สองแล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากการทัศนศึกษาดูงานเมื่อปีที่แล้ว ณ USM ประเทศมาเ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1618
at: 31 January 2014 23:23
03 October 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๗) วัวชนรถ รถชนวัว ใครผิด ??
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
มาถึงตอนที่ ๗ ของบันทึกขี้วัวแล้ว กำลังคิดอยู่ ว่าบันทึกนี้จะเป็นบันทึกสุดท้ายดีหรือไม่ หากไม่มีบันทึกที่ ๘ ก็หมายถึงว่า บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายแล้วกันครับ จากบันทึกภาคที่ ๖ (และท้าวความไปถึง ภาค ๑ กับ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕) ได้บอกไว้แล้ว ว่า ..ผลพลอยได้อันมีค่า คือขี้วัว ใส่กระสอบ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 2681
at: 03 October 2013 08:47
29 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๖) ขี้วัว มีค่า
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ใครว่าขี้วัวไม่สำคัญ ผู้เลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลายคนได้บอกเอาไว้ ว่าหากไม่ได้เก็บขี้วัวขาย ก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้น การเลี้ยงวัวแบบมีคอก จะได้ผลพลอยได้อันมีค่า คือขี้วัว ใส่กระสอบขายได้หลายตัง ซึ่ง อาจมีราคาสูงถึง ๑๐-๒๐ บาท/กระสอบทีเดียว "วัวตัวนึง สามารถถ่ายอึออกมาได้ ๑๑.๖ กิโลต่อวัน...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2902
at: 29 September 2013 09:02
28 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๕) วิธีการป้องกันวัวกินต้นไม้บ้านเรา
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้เป็นคุณลิขิตเต็มตัว โดยการจดบันทึกเนื้อหาการเสวนาตลอด ๒ ชั่วโมงเต็ม ซึ่งจริงๆ เรามีการบันทึกวีดีโอ และ บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือไปด้วย แต่เพื่อความชัวร์ เลยบันทึกตามการเสวนาซะเลย จะได้นำผลที่ได้จากการอบรม Note taker เมื่อตเนเดือนมาใช้ มาฝึกฝน เป็นการน...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 4484
at: 28 September 2013 14:05
26 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๔) วันจัดเสวนา
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ตอนที่ ๔ ขอนำภาพบรรยากาศ และกำหนดการ มาฝากเล็กๆ น้อยๆ ครับ ดังนี้ (ภาค ๑ กับ ภาค ๒ และ ภาค ๓ อ่านได้ที่นู่นครับ) โครงการเสวนาความคาดหวังของชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556 หัวข้อ “มูลวัว มูลแพะ และปัญหาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย” วันที่ ...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 3232
at: 26 September 2013 12:26
25 September 2013
Ico48
ไม่เข็ด...
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
วันนี้ เอาแบบสั้นๆ ไม่กี่บันทัดจบนะครับ กลับมาแก้ใหม่หลังเขียนบันทึกเสร็จ ว่าวันนี้มาหลายบันทัดเหมือนเดิม เรื่องมีอยู่ว่า ช่วงสัปดาห์กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีอีเมล์แจ้งทุกหน่วยงานในคณะ จากงานวางแผน ซึ่ง FW mail มาจากวิทยาเขตอีกที เรื่องการเสนอ "โครงการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1785
at: 25 September 2013 21:18
23 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๓) วัวปวดอึ
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
มาถึงภาค ๓ ของบันทึกชุด "ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ" แล้ว ภาค ๑ กับ ภาค ๒ อ่านได้ที่นู่นครับ สำหรับตอนนี้ ก็มาถึงเรื่องของจำนวนครั้งในการถ่ายหนักของวัว หรือเรียกว่าวัวขี้ หรือ ถ้าน่ารักๆ ก็คือวัว "อึ" กี่ครั้งต่อวัน ช่วงไหนบ้าง ใครทราบบ้างมั้ยครับ....มอ มอ อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อบันทึก...
Flowers: 6 · Comments: 8 · Read: 5963
at: 23 September 2013 20:52
22 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๒) ชีวิตส่วนตัวของวัว
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ภาค ๒ ของบันทึกชุด "ข้อคิดจากการเสวนา มูลวัว มูลแพะ" มาแล้ว หากคนไหนเพิ่งเข้ามาอ่านครั้งแรก สามารถกลับไปอ่าน ภาค ๑ ก่อนได้ครับ วันนี้จะมาเล่าเรื่องน้องวัวต่ออีกหน่อย ว่าความรู้ที่ได้รับ จากผู้เชี่ยวชาญด้านวัว ในวันที่เราประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเสวนา ว่าเราได้อะไรมาบ้าง วันนี้จะมาแลกเปลี่ยน...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 2190
at: 22 September 2013 20:42
19 September 2013
Ico48
ข้อคิดจากเสวนา มูลวัว มูลแพะฯ (๑) ขี้วัว....มันมาตอนไหน
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จริงๆ บันทึกชุดนี้ ต้องมาหลังวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เพราะวันนั้นจะมีการเสวนาความคาดหวังของชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการคณะวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๖ หัวข้อ "มูลวัว มูลแพะ และปัญหาของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย" ตนเองตั้งใจไว้แล้ว ว่าจะนำแง่คิดที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจทั้งหลายมานำเสนอ...
Flowers: 12 · Comments: 6 · Read: 3323
at: 19 September 2013 21:34
14 September 2013
Ico48
เส้นทางเด็ก ม.ปลาย ไปโอลิมปิกวิชาการฯ ระดับชาติ (1)
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
หลายคนคงได้ดู ได้ฟังข่าว เรื่องเด็กไทย ไปได้เหรียญโอลิมปิกวิชาการระดับ นานาชาติ ปีละหลายเหรียญ ทั้งคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ บางปีอาจมีฟิสิกส์หรือเคมีด้วย ภาพข่าวส่วนใหญ่ เป็นภาพที่สนามบิน เด็กๆ เดินออกจาก gate มีเหรียญห้อยคอมาด้วย ใส่สูท เท่ห์มากเลย หรือบางคนอาจมี "ลุูก" "หลา...
Flowers: 6 · Comments: 5 · Read: 2637
at: 14 September 2013 23:16
25 August 2013
Ico48
โครงการของรัฐฯ และ ภาพบรรยากาศ มหกรรมแสดงสินค้ายางพาราครั้งที่ 3
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากที่อ่านบันทึกเรื่อง “อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ" ของคุณคนหมวกเหลืองเสื้อเหลืองเมื่อหลายวันที่แล้ว มันโดนใจ เข้าแนวกับบางเรื่องที่ตั้งใจจะเขียนพอดี คือเรื่อง เกี่ยวกับ การดำเนินโครงการที่ไม่ชอบบางโครงการของรัฐ (แต่บางคนอาจจะชอบ) และ มหกรรมแสดงสินค้ายางพารา ที่เพิ่งปิดตัวลงไป เมื่อ...
Flowers: 6 · Comments: 5 · Read: 1940
at: 25 August 2013 17:00
19 August 2013
Ico48
"FSR-SAT วทท. เพื่อชุมชน" บริการวิชาการสู่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
“พัฒนาบัณฑิต คิดค้นวิจัย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม” SAT-FSR วทท. เพื่อสังคม Science and Technology, Faculty of Social Responsibility คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 12426
at: 19 August 2013 11:52
18 August 2013
Ico48
การสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
"ขี้อะไรแพงที่สุด ???" คำถามนี้ ชาวเกษตรกรจะสามารถตอบได้ดีกว่าอาชีพอื่น ทั้ง ขี้วัว ขี้ไก้ ขี้ค้างคาว หรือ หรือชาวอินโดนีเซีย บอกว่าขี้ชะมดเช็ดที่กินเมล็ดการแฟเข้าไป ก็ขายได้กิโลละหลายหมื่นบาท ส่วนอาชีพรับซื้อสิ่งปฏิกูล ก็บอกว่า ขี้คนจากคนงานร้านทำทองก็ยังมีค่า ไปซื้อมาสกัดทองคำได้เป็นแท่งๆ เหลื...
Flowers: 7 · Comments: 4 · Read: 1689
at: 18 August 2013 13:11
16 August 2013
Ico48
ข้อคิดจากงานสัมมนายางพาราฯ: ขายยางให้เหมือนขายวัว ??
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ตอนนี้ตนเองนั่งฟังการสัมมนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า ในหาดใหญ่นี่เอง...เรื่องรายละเอียดโครงการค่อยเอ่ยถึงต่อไป ถ้ามีโอกาสตอนนี้ขอส่งข้อคิดมาให้อ่านก่อนพรางๆ "คุณชำนาญ เมฆตรง ประธานสกย. อุไดเจริญ1 จำกัด จาก สตูล" เป็นผู้นำเสวนา ร่วมเวทีกับ "...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 1584
at: 16 August 2013 16:23
19 July 2013
Ico48
ข้อคิดจาก ประกันคุณภาพ SAR55(3): บุคคลคือเป้าหมายหลักในการประกันคุณภาพ
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
จากบันทึกเรื่อง ใจสั่งมา และการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพปี 2555 ของคณะ ทำให้รู้สึกว่า การประกันคุณภาพขององค์กรที่แท้จริง คือการประเมินคุณภาพของบุคคลมากกว่า ท่านกรรมการประเมินบอกว่า การประเมินองค์กรที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยถือเป็นอนัตตาเพราะเกิดจากคณะ สำนัก ศูนย์ เป็นผู้ขับเคลื่อน ส่วนการประเมินคณะก...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1528
at: 19 July 2013 22:34
Ico48
ข้อคิดจาก ประกันคุณภาพ SAR55(2): เราต้องการอะไรจากคณะ
in บริการวิชาการ กับน้องใยมะพร้าว
By ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ช่วงท้ายการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรของคณะ ในการประเมินคุณภาพของคณะ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.56 นั้น อาจารย์ธีรพงศ์ ถามว่า "เราต้องการอะไรจากคณะอีก" (คล้ายกับว่า ต้องการให้คณะพัฒนาอะไร ทำอะไรให้เรา) อาจารย์ผายมือให้พวกเราทั้ง6-7 คน ตอบ คนที่โดนระบุตัวแรกๆ ตอบ ได้วกวนสับสนไปหน่อย เพราะมีเว...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1245
at: 19 July 2013 22:31