นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
บล็อกนี้ที่ชื่นชอบ
By Da Da Aui
รวมบล็อกที่น่าสนใจ
at: 12 September 2011 14:11
Ico48
แพลนเน็ตบล็อกด้านการจัดการความรู้
By เสกสรร
รวบรวมบล็อกที่เขียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้
at: 12 September 2011 14:11
Ico48
แหล่งต่อยอดความรู้
By sara
แหล่งรวบรวมความรู้จากประสบการณ์
at: 12 September 2011 14:10
Ico48
แบ่งปันประสบการณ์
By Noo_ly
ต้องการแบ่งปันประสบการณ์กับทุกคน
at: 12 September 2011 14:10
Ico48
การทำเวปไซต์
By ~แอ๋ว~
การจัดทำเวปไซต์
at: 12 September 2011 14:10
Ico48
knowledge Management
By ซีซ่า ซีซ๋า
การจัดการความรู้
at: 12 September 2011 14:10
Ico48
คลัง km และเกร็ดความรู้
By ทานตะวัน
รวบรวมบล๊อกการจัดการความรู้ เกร็ดความรู้
at: 12 September 2011 14:10
Ico48
ความสุข
By iaomi
รวบรวมแบ่งปันความสุขให้แก่กัน
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
show@share@science
By พิมพาภรณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
ประชาสัมพันธ์อบรม
By ผีเสื้อทรนง
แหล่งข้อมูลด้านอบรม
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
การจัดการความรู้
By kanjana
เป็นการจัดการความรู้ของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
KM
By kai
KM Group
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
halalpsu
By DeenY
halalpsu
at: 12 September 2011 14:09
Ico48
ประชาสัมพันธ์
By AE
รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์
at: 12 September 2011 14:08
Ico48
ข่าวสารอื่นๆ
By nadear
รวบรวมข่าวสารต่าง
at: 12 September 2011 14:08
Ico48
scitech
By HotMan
scitech
at: 12 September 2011 14:06
Ico48
Follow ActionPlan
By ~>aRuNaN<~
การดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อได้แผนงาน (P) นำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ดำเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็...
at: 29 August 2011 09:31
Ico48
Eng_Academic_Service
By ~>aRuNaN<~
PDCA-สำหรับรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
at: 25 August 2011 11:37