นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Planets

Ico48
ระบบคุณภาพ
By เอ่เอ๊
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ กิจกรรม KM กิจกรรม 5 ส
at: 12 Febuary 2010 11:18
Ico48
กิจกรรมฤดูร้อน ม.อ.
By chemE112
สำรวจกิจกรรม ในช่วงฤดูร้อน 2553
at: 12 Febuary 2010 11:18
Ico48
วิจัยเหมืองแร่
By Wiseman
รวบรวมงานวิจัยด้านเหมืองแร่ของคณาจารย์
at: 12 Febuary 2010 11:12
Ico48
กิจกรรมพัมนาสังคม
By อะเมี๋ยวโย่ว
อาสาพัฒนา
at: 12 Febuary 2010 11:11
Ico48
เครือข่ายวิจัย วิศวะฯ
By Pruittikorn Smithmaitrie
แบ่งบัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้
at: 12 Febuary 2010 11:08
Ico48
km new comer
By Klangduen Pochana
new
at: 12 Febuary 2010 11:07
Ico48
Ann-Net & PR
By Ann-Net
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
at: 06 Febuary 2010 04:33
Ico48
Ann-Net & HRD
By Ann-Net
พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา
at: 06 Febuary 2010 04:29
Ico48
Ann-Net & KM
By Ann-Net
เรียนรู้เรื่อง KM รอบตัว รอบมอ
at: 06 Febuary 2010 04:20
Ico48
กราฟิค
By ศรีนรา
กราฟิค
at: 05 Febuary 2010 12:58
Ico48
Competency
By แฉ็งแม็ง
หายไปจากปล็ค มา ปีกว่า ลืมไปแล้วว่ามีปล็คของตัวเอง อดีตเคยแรง ไม่ใช่ไม่มีเวลาเขียนแต่ผมไม่มีเรื่องที่เป็นสาระเท่าไหร่เลยอาย ๆเวลาเขียน เมื่อวานได้ร...
at: 29 January 2010 09:32
Ico48
Share room: Competency Practice Sharing
By ปิติกานต์
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การนำ Competency มาใช้ในองค์กร
at: 28 January 2010 09:50
Ico48
ข่าวม.อ.ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
By naruemon.so
ข่าวม.อ.ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
at: 26 January 2010 15:25
Ico48
ข่าวบริการ
By naruemon.so
ข่าวบริการ ประชาสัมพันธ์
at: 26 January 2010 15:14
Ico48
ข่าวสมัครงาน
By naruemon.so
ข่าวสมัครงาน ประชาสัมพันธ์
at: 26 January 2010 14:58
Ico48
ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย
By naruemon.so
ข่าวประกาศของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์
at: 26 January 2010 14:57
Ico48
Tip on work
By PSU-BIC
รวบรวมข่าวสารประสบการณ์ระหว่างเดินทาง
at: 14 January 2010 15:39
Ico48
กิจกรรม 7 ส
By PSU-BIC
กิจกรรม 7 ส และการพัฒนา PSU-BIC ตามหลัก 7 ส
at: 14 January 2010 15:13
Ico48
เรื่องเล่าของผู้บริหาร
By PSU-BIC
เรื่องเล่าประสบการณ์ ทางด้านการบริหารงานของผู้บริหาร
at: 14 January 2010 11:51
Ico48
ม.อ.ตรัง
By น้องอิน
รวมชาว ม.อ.ตรังที่เขียน blog
at: 11 December 2009 11:11