นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Most Popular Contents For This Month

Ico48
Team leading
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 130
Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 160
Ico48
การทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 164
Ico48
ฟองสบู่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 15 · Read: 163
Ico48
ขยะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 142