นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 01 Febuary 2008 15:53
Last Login: 22 September 2021 14:03
Ico48
Wullop Santipracha
Member Since: 10 October 2007 12:59
Last Login: 22 September 2021 08:34
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 21 September 2021 15:22
Ico48
Ikkyu
กองแผนงาน
Member Since: 26 October 2007 14:23
Last Login: 14 September 2021 15:56
Ico48
Pisan
Instructor
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 09 September 2021 23:58
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 October 2007 21:39
Last Login: 09 September 2021 11:44
Ico48
Our Shangri-La
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2007 12:09
Last Login: 07 September 2021 14:05
Ico48
ใยมะพร้าวน้องใยไหม
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Member Since: 09 August 2011 14:28
Last Login: 06 September 2021 05:28
Ico48
ServiceMan
Scientific Equipment Center, PSU
Member Since: 17 October 2007 09:57
Last Login: 02 September 2021 13:09
Ico48
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊)
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 03 September 2011 20:18
Last Login: 01 September 2021 18:37
Ico48
Smarn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Member Since: 09 July 2008 12:51
Last Login: 17 August 2021 11:49
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 12 August 2021 19:36
Ico48
นาย กรณัฐ ลี้เลิศปัญญากุล ลี้เลิศปัญญากุล
พนักงานเงินรายได้
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 09 August 2021 10:54
Last Login: 09 August 2021 10:55
Ico48
LookTao
The Computer Center
Member Since: 06 July 2016 15:28
Last Login: 06 August 2021 11:01
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 05 August 2021 11:45
Ico48
นายแสงเทียน
Member Since: 05 October 2007 23:43
Last Login: 05 August 2021 10:01
Ico48
ยาดม
รับราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 15:23
Last Login: 03 August 2021 12:55
Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 03 August 2021 09:01
Ico48
Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 Febuary 2008 11:22
Last Login: 31 July 2021 15:45
Ico48
ทดแทน
Member Since: 05 November 2007 10:08
Last Login: 23 July 2021 13:07