นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
Wilailuk Chaisan
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 October 2017 09:08
Last Login: 21 May 2021 14:39
Ico48
EkarinS.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 20 December 2007 23:50
Last Login: 20 May 2021 00:56
Ico48
Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 Febuary 2008 11:22
Last Login: 19 May 2021 13:11
Ico48
Annyta
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 24 January 2017 18:26
Last Login: 12 May 2021 13:11
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 12 May 2021 09:12
Ico48
ธีรพันธุ์
Member Since: 12 September 2011 11:56
Last Login: 06 May 2021 19:59
Ico48
sathitaphorn.c
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 02 May 2021 20:32
Last Login: 02 May 2021 20:33
Ico48
Our Shangri-La
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2007 12:09
Last Login: 26 April 2021 17:03
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 19 October 2007 14:31
Last Login: 22 April 2021 09:35
Ico48
โจโมะน้ำตาล
การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 02 April 2014 13:41
Last Login: 19 April 2021 09:55
Ico48
หัวกรวด
นักวิทยาศาสตร์
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Member Since: 11 December 2009 13:51
Last Login: 29 March 2021 15:33
Ico48
DaDa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 12:49
Last Login: 27 March 2021 13:40
Ico48
ยาดม
รับราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 15:23
Last Login: 26 March 2021 14:13
Ico48
วิญญาณแห่งกาลเวลา
Member Since: 22 November 2007 16:18
Last Login: 26 March 2021 11:25
Ico48
อิสรภาพ
Member Since: 25 January 2010 16:28
Last Login: 18 March 2021 14:27
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 11 March 2021 15:16
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 02 March 2021 15:14
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 October 2007 21:39
Last Login: 16 Febuary 2021 22:35
Ico48
นราภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 28 January 2017 13:16
Last Login: 15 Febuary 2021 19:40
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51