นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 12 August 2021 19:36
Ico48
นาย กรณัฐ ลี้เลิศปัญญากุล ลี้เลิศปัญญากุล
พนักงานเงินรายได้
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 09 August 2021 10:54
Last Login: 09 August 2021 10:55
Ico48
LookTao
The Computer Center
Member Since: 06 July 2016 15:28
Last Login: 06 August 2021 11:01
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Member Since: 01 March 2013 14:53
Last Login: 05 August 2021 11:45
Ico48
นายแสงเทียน
Member Since: 05 October 2007 23:43
Last Login: 05 August 2021 10:01
Ico48
ยาดม
รับราชการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 October 2007 15:23
Last Login: 03 August 2021 12:55
Ico48
Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 Febuary 2008 11:22
Last Login: 31 July 2021 15:45
Ico48
ทดแทน
Member Since: 05 November 2007 10:08
Last Login: 23 July 2021 13:07
Ico48
Support จ๋า...
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 12 November 2010 15:50
Last Login: 15 July 2021 12:14
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 12 July 2021 23:01
Ico48
tee
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 19 March 2010 10:58
Last Login: 11 July 2021 09:12
Ico48
Real Smart
พนักงานเงินรายได้
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกกลาง มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 25 June 2019 15:54
Last Login: 30 June 2021 13:11
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 25 June 2021 10:40
Ico48
Chum
Member Since: 04 June 2008 12:39
Last Login: 31 May 2021 21:51
Ico48
โลมามาเล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ม.อ.
Member Since: 23 November 2010 11:46
Last Login: 30 May 2021 10:14
Ico48
Wilailuk Chaisan
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 25 October 2017 09:08
Last Login: 21 May 2021 14:39
Ico48
Annyta
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 24 January 2017 18:26
Last Login: 12 May 2021 13:11
Ico48
ธีรพันธุ์
Member Since: 12 September 2011 11:56
Last Login: 06 May 2021 19:59
Ico48
sathitaphorn.c
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 02 May 2021 20:32
Last Login: 02 May 2021 20:33
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 19 October 2007 14:31
Last Login: 22 April 2021 09:35