นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
สายฝน
Member Since: 19 October 2007 13:50
Last Login: 24 October 2018 20:56
Ico48
เอสเค
รับราชการ
Member Since: 25 January 2008 13:43
Last Login: 30 September 2018 15:12
Ico48
ธีรพล สุวรรณสะอาด
ข้าราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Member Since: 29 January 2013 09:27
Last Login: 21 September 2018 16:25
Ico48
แฟนฉัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 08 August 2013 11:42
Last Login: 21 September 2018 15:18
Ico48
ต้นไม้
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 31 January 2018 15:13
Last Login: 12 September 2018 13:44
Ico48
Apima
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 19 August 2018 15:35
Last Login: 07 September 2018 11:15
Ico48
HS8JMT
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 30 June 2009 16:44
Last Login: 07 August 2018 14:19
Ico48
pk
Member Since: 07 January 2008 14:09
Last Login: 07 August 2018 14:01
Ico48
ลูกเป็ดน้อย
Member Since: 27 July 2015 16:30
Last Login: 07 August 2018 09:38
Ico48
watcharee
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 03 August 2018 17:43
Ico48
Birdy
อาจารย์
มอ.ตรัง
Member Since: 17 July 2017 12:00
Last Login: 02 August 2018 15:12
Ico48
NoraHaroN
Member Since: 19 March 2017 09:53
Last Login: 23 July 2018 15:54
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
เลม่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 27 January 2017 16:16
Last Login: 09 June 2018 08:49
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 Febuary 2008 16:34
Last Login: 30 May 2018 08:18
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 28 May 2018 20:14
Ico48
Phattrapong
Lecturer
PSU Trang
Member Since: 24 January 2017 15:59
Last Login: 17 May 2018 13:02
Ico48
kk
Member Since: 15 November 2007 16:40
Last Login: 02 May 2018 09:25