นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
เลม่อน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 27 January 2017 16:16
Last Login: 09 June 2018 08:49
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 20 Febuary 2008 16:34
Last Login: 30 May 2018 08:18
Ico48
ดำขำ
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:57
Last Login: 28 May 2018 20:14
Ico48
Phattrapong
Lecturer
PSU Trang
Member Since: 24 January 2017 15:59
Last Login: 17 May 2018 13:02
Ico48
kk
Member Since: 15 November 2007 16:40
Last Login: 02 May 2018 09:25
Ico48
แสนดี
Member Since: 13 December 2007 08:39
Last Login: 04 April 2018 15:18
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 23 January 2008 15:03
Last Login: 30 March 2018 15:54
Ico48
คิดบวก
Member Since: 09 November 2007 13:53
Last Login: 30 March 2018 08:02
Ico48
ยูชอนมิน
Member Since: 20 November 2007 17:15
Last Login: 20 March 2018 17:08
Ico48
Parichart Maneemai
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 Febuary 2018 15:53
Last Login: 01 March 2018 15:49
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
Member Since: 05 Febuary 2014 13:23
Last Login: 27 Febuary 2018 10:42
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 13:58
Last Login: 24 Febuary 2018 15:14
Ico48
สมทุย ลุยทุ่งนา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 Febuary 2018 10:51
Last Login: 07 Febuary 2018 08:42
Ico48
ผู้หญิงตัวเล็ก
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 03 Febuary 2018 08:33
Ico48
Baibon
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 14 November 2014 10:38
Last Login: 02 Febuary 2018 16:31
Ico48
ยังสวยเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือน้ำหนัก
นักวิชาการอุดมศึษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 Febuary 2018 14:27
Last Login: 02 Febuary 2018 14:29