นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
แสนดี
Member Since: 13 December 2007 08:39
Last Login: 04 April 2018 15:18
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
fruity
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 23 January 2008 15:03
Last Login: 30 March 2018 15:54
Ico48
คิดบวก
Member Since: 09 November 2007 13:53
Last Login: 30 March 2018 08:02
Ico48
ยูชอนมิน
Member Since: 20 November 2007 17:15
Last Login: 20 March 2018 17:08
Ico48
Parichart Maneemai
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 Febuary 2018 15:53
Last Login: 01 March 2018 15:49
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
Member Since: 05 Febuary 2014 13:23
Last Login: 27 Febuary 2018 10:42
Ico48
เห็ดเผาะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 13:58
Last Login: 24 Febuary 2018 15:14
Ico48
สมทุย ลุยทุ่งนา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 01 Febuary 2018 10:51
Last Login: 07 Febuary 2018 08:42
Ico48
ผู้หญิงตัวเล็ก
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 09 November 2007 13:55
Last Login: 03 Febuary 2018 08:33
Ico48
Baibon
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 14 November 2014 10:38
Last Login: 02 Febuary 2018 16:31
Ico48
ยังสวยเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือน้ำหนัก
นักวิชาการอุดมศึษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 02 Febuary 2018 14:27
Last Login: 02 Febuary 2018 14:29
Ico48
เพ้อเจ้อ
นักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 31 January 2018 18:04
Last Login: 02 Febuary 2018 12:01
Ico48
little aun
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
Member Since: 24 January 2012 15:11
Last Login: 31 January 2018 16:04
Ico48
Train
Member Since: 31 January 2018 15:03
Last Login: 31 January 2018 15:05
Ico48
ลูกไก่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 October 2013 08:57
Last Login: 10 January 2018 16:16
Ico48
tiny apple
Member Since: 11 December 2009 19:40
Last Login: 12 December 2017 14:24
Ico48
Montrinee
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนร์
Member Since: 18 August 2017 08:55
Last Login: 29 November 2017 15:54
Ico48
kai
Member Since: 15 March 2008 15:40
Last Login: 27 November 2017 14:56
Ico48
ตอย
บุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 September 2014 13:51
Last Login: 23 November 2017 18:12