นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
NuAomKubb
Member Since: 12 July 2017 17:20
Last Login: 12 July 2017 18:18
Ico48
Walailak Pirnbacher
Member Since: 27 January 2011 10:18
Last Login: 07 July 2017 16:06
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 09 August 2016 15:10
Last Login: 07 July 2017 16:02
Ico48
ประกายมาส บาหลัง
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 07 July 2017 16:01
Ico48
weena phaefurn
Member Since: 19 December 2007 13:14
Last Login: 07 July 2017 14:42
Ico48
ป้อม
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th
Member Since: 11 October 2007 09:08
Last Login: 29 June 2017 15:03
Ico48
โอมเพี้ยง
Member Since: 07 January 2016 14:21
Last Login: 23 June 2017 11:12
Ico48
**ซูซี่**
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 Febuary 2010 12:13
Last Login: 23 June 2017 10:32
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 October 2007 10:44
Last Login: 28 May 2017 09:36
Ico48
สุนันทา อ่อนแก้ว
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 25 May 2017 13:12
Ico48
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รับราชการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:19
Last Login: 17 May 2017 16:34
Ico48
Nobody
Member Since: 05 March 2010 00:04
Last Login: 08 May 2017 08:58
Ico48
sukanya
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 May 2017 13:42
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
Dead sea
Member Since: 20 April 2010 14:57
Last Login: 24 April 2017 22:26
Ico48
ม้อย
พม
Member Since: 27 November 2016 10:23
Last Login: 21 April 2017 19:22
Ico48
sukit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 23 Febuary 2008 16:53
Last Login: 04 April 2017 17:21
Ico48
sutee padungkul
Member Since: 27 November 2007 09:06
Last Login: 27 March 2017 08:49