นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
narisa
Member Since: 01 April 2010 11:47
Last Login: 01 April 2010 11:48
Ico48
nee'wan
Member Since: 27 April 2010 10:27
Last Login: 27 April 2010 10:28
Ico48
morethansimple
Member Since: 11 May 2010 14:47
Last Login: 11 May 2010 15:01
Ico48
fancop
Member Since: 18 May 2010 17:12
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
นายมดเอ็กซ์
Member Since: 20 May 2010 15:18
Last Login: 20 May 2010 15:18
Ico48
nettiger
Member Since: 11 June 2010 11:17
Last Login: 11 June 2010 11:17
Ico48
naichanok ruknui
Member Since: 24 May 2010 16:37
Last Login: 24 May 2010 16:37
Ico48
นภิสพร
Member Since: 31 May 2010 18:05
Last Login: 31 May 2010 18:05
Ico48
OnEOnEหลับ
โปรแกรมเมอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 15 June 2010 09:51
Last Login: 27 July 2016 08:54
Ico48
radada
Member Since: 23 June 2010 09:49
Last Login: 03 December 2010 16:03
Ico48
ดวงแก้ว
Member Since: 01 July 2010 02:04
Last Login: 01 July 2010 02:05
Ico48
นู๋...ทราย
Member Since: 06 July 2010 22:52
Last Login: 19 March 2016 11:01
Ico48
จิราพร เพชรรัตน์
ข้าราชการ
Member Since: 07 July 2010 13:50
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
IM by psu
พนักงานของรัฐ
คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 August 2010 16:12
Last Login: 04 October 2010 09:24
Ico48
Komson Wongwan
รับราชการ
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 28 August 2010 21:13
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
prathong
Member Since: 01 September 2010 10:49
Last Login: 06 September 2010 12:43
Ico48
phueng
Member Since: 05 September 2010 22:57
Last Login: 13 September 2010 10:10
Ico48
น้องดาว
Member Since: 08 September 2010 16:17
Last Login: 08 September 2010 16:17
Ico48
Angkana Chaowalit
Member Since: 09 September 2010 14:36
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
Member Since: 09 September 2010 14:46
Last Login: 09 September 2010 14:47