นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
Angkana Chaowalit
Member Since: 09 September 2010 14:36
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ณัฐธิดา หาญชนะ
Member Since: 09 September 2010 14:46
Last Login: 09 September 2010 14:47
Ico48
kavin
Member Since: 10 September 2010 11:51
Last Login: 10 September 2010 11:52
Ico48
PJ
Member Since: 11 November 2010 11:25
Last Login: 26 May 2011 16:26
Ico48
Q
Member Since: 15 November 2010 14:38
Last Login: 15 November 2010 14:38
Ico48
Yawareeyah
Member Since: 07 December 2010 12:16
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Naris Intaratana
Member Since: 15 December 2010 16:06
Last Login: 15 December 2010 16:06
Ico48
pen-gu
Computer Center of PSU
Member Since: 16 December 2010 16:02
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Chayata Jamjuree
Member Since: 02 January 2011 15:49
Last Login: 02 January 2011 15:49
Ico48
เด็กดื้อ
Member Since: 26 January 2011 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Joni
Member Since: 27 January 2011 09:07
Last Login: 27 January 2011 09:07
Ico48
พักตรา คูบุรัตถ์
Member Since: 27 January 2011 10:00
Last Login: 17 March 2011 21:17
Ico48
อัจฉรา หลีระพงศ์
Member Since: 04 Febuary 2011 11:18
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ธีรวงศ์
Member Since: 05 Febuary 2011 15:22
Last Login: 07 Febuary 2011 08:58
Ico48
saimork
Member Since: 21 March 2011 09:38
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Sit055
Member Since: 21 March 2011 11:53
Last Login: 21 March 2011 11:53
Ico48
ญาหยี่
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 17 April 2011 02:19
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
Maysa
Member Since: 21 April 2011 14:13
Last Login: 15 May 2011 13:37
Ico48
กฤษฎา พรรณราย
Member Since: 29 April 2011 16:34
Last Login: 29 April 2011 16:35
Ico48
manirat sangkharak
Member Since: 20 May 2011 19:35
Last Login: 01 June 2011 18:35