นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองการเจ้าหน้าที่

Ico48
น้องยามฯ
Member Since: 08 October 2007 15:20
Last Login: 01 May 2014 12:52
Ico48
เที่ยง
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 09 October 2007 14:46
Last Login: 13 November 2017 21:57
Ico48
InViSiBle
Member Since: 10 October 2007 08:50
Last Login: 03 July 2018 16:22
Ico48
หยดน้ำ
Member Since: 11 October 2007 08:48
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
manu
Member Since: 11 October 2007 12:34
Last Login: 26 October 2011 16:19
Ico48
ต้นสารภี
Member Since: 11 October 2007 14:37
Last Login: 10 September 2013 11:50
Ico48
นาวา
Member Since: 15 October 2007 14:33
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
sutham
Member Since: 17 October 2007 09:37
Last Login: 17 July 2011 16:22
Ico48
สุวรรณ์
Member Since: 17 October 2007 11:23
Last Login: 10 June 2014 10:02
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
Member Since: 11 October 2007 13:20
Last Login: 12 July 2013 15:24
Ico48
สุนันทา แก้วเจริญ
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 26 December 2016 11:05
Ico48
อทิตยา
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 29 August 2013 16:19
Ico48
watcharee
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 03 August 2018 17:43
Ico48
วีต้า
Member Since: 19 October 2007 13:48
Last Login: 22 October 2007 12:41
Ico48
นิศากร ช่างสุวรรณ
Member Since: 19 October 2007 13:49
Last Login: 18 November 2014 10:24
Ico48
อรวรรณ นนทพันธ์
Member Since: 19 October 2007 13:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
อภิสรา
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 29 September 2009 13:19
Ico48
สัมสู้
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 19 October 2007 13:52
Ico48
สมบูรณ์ บัวเทพ
Member Since: 19 October 2007 13:51
Last Login: 08 August 2012 10:08
Ico48
pop_jung
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30