นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองการเจ้าหน้าที่

Ico48
แป๋ว
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ยอดชาย
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 09 December 2011 13:53
Ico48
ภิรมย์ นิลรัตน์
Member Since: 19 October 2007 13:53
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สุภาวดี
Member Since: 19 October 2007 13:57
Last Login: 19 October 2012 19:53
Ico48
เจ้าเงาะ
Member Since: 19 October 2007 13:57
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เจนนี่
Member Since: 19 October 2007 14:01
Last Login: 12 March 2014 10:59
Ico48
แดง
Member Since: 19 October 2007 14:06
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
เยาวนิตย์
Member Since: 19 October 2007 14:04
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สายฝน
Member Since: 19 October 2007 13:50
Last Login: 24 October 2018 20:56
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 24 October 2019 09:56
Ico48
manop
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 November 2007 10:41
Last Login: 26 December 2012 08:24
Ico48
JEE-JEE
Member Since: 05 Febuary 2008 16:19
Last Login: 24 July 2017 16:18
Ico48
cindy
Member Since: 11 Febuary 2008 13:04
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Ja-aE
Member Since: 19 October 2007 13:44
Last Login: 19 October 2012 15:30
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 13 December 2007 14:38
Last Login: 12 Febuary 2016 08:20
Ico48
โกอ้วน
Member Since: 06 November 2009 13:57
Last Login: 14 August 2012 14:46
Ico48
ลูกเป็ดขี้เหร่^^
Member Since: 03 November 2011 10:25
Last Login: 24 Febuary 2014 16:26
Ico48
กนกกร จันทร์มณี
กองการเจ้าหน้าที่ สนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 June 2013 09:15
Last Login: 18 June 2013 16:11
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 03 March 2014 09:20
Last Login: 20 December 2016 15:31