นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองการเจ้าหน้าที่

Ico48
แป๋ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ยอดชาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 13:53
Ico48
ภิรมย์ นิลรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุภาวดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 19:53
Ico48
เจ้าเงาะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
เจนนี่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2557 10:59
Ico48
แดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
เยาวนิตย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สายฝน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 24 ตุลาคม 2561 20:56
Ico48
เมตตา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 17:32
เข้าระบบเมื่อ: 24 ตุลาคม 2562 09:56
Ico48
manop
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2555 08:24
Ico48
JEE-JEE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2560 16:18
Ico48
cindy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Ja-aE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2555 15:30
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 11:38
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 08:20
Ico48
โกอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 14 สิงหาคม 2555 14:46
Ico48
ลูกเป็ดขี้เหร่^^
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2557 16:26
Ico48
กนกกร จันทร์มณี
กองการเจ้าหน้าที่ สนอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:11
Ico48
ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2557 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 20 ธันวาคม 2559 15:31