นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองกิจการนักศึกษา

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
nongnu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 15:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แมวญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
หนุ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วันวิสาข์ มานะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
kikuchang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
คนพิเศษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วิลัย อินทร์สุวรรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Mr.A
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 17 สิงหาคม 2554 16:42
Ico48
Prawat Wettayaprasit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุพัตรา วิจิตรโสภา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 ตุลาคม 2556 15:04
Ico48
จารุณี สิงขรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
DANG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
พรทิพย์ อรัญดร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ยุ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
onn
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:32
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2550 11:52
Ico48
อมรลักษณ์ เต็มสังข์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 17:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ทิพวัลย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นันทิยา
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:20