นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองคลัง

Ico48
ปักเป้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ชีวรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
TheMe
มนุษย์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ธันวาคม 2550 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อรุณพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มกราคม 2551 19:00
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 12:10
Ico48
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2551 13:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
จุฑามาศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ธันวาคม 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:13
Ico48
มะลิวัลย์
รับราชการ
กองคลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
สุนีย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:09
Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 09 กรกฎาคม 2555 22:46
Ico48
วาสนา ทองจันทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:10
Ico48
สุวิภา จารุพานิช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:10
Ico48
นิตยา ขาวขวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:11
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:25
Ico48
นส.สุจิวรรณ มานะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:34
Ico48
โอ๋
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:43
Ico48
Noo_ly
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2552 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:16
Ico48
แก้มป่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2552 16:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2556 16:42
Ico48
pranee pranee visalpattanasin
ราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2552 15:59
Ico48
jiap
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2552 14:19
Ico48
คนขำๆ
ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 18:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:07
Ico48
นุ้ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2553 16:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35