นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองธุรการ

Ico48
กาญจนา ไชยรัตน์
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ฟิซแอนด์ญ่า
รับราชการ
กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 17 December 2007 09:57
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เบญจพร เกิดตลอด
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 17 December 2007 09:43
Ico48
นาง ดวงเดือน บุญพิพัฒน์
พนักงานเงินรายได้
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี กองธุรการ
Member Since: 17 December 2007 09:36
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Freedomheart
Member Since: 18 December 2007 16:45
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 20 June 2015 10:35
Last Login: 16 March 2019 11:06