นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองธุรการ

Ico48
กาญจนา ไชยรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ฟิซแอนด์ญ่า
รับราชการ
กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:57
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เบญจพร เกิดตลอด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:43
Ico48
นาง ดวงเดือน บุญพิพัฒน์
พนักงานเงินรายได้
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี กองธุรการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Freedomheart
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2558 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 16 มีนาคม 2562 11:06