นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองบริการการศึกษา

Ico48
gundum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พัดชา สุขสมบูรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2550 14:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2551 19:52
Ico48
piyanut
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
รัชนีวรรณ @^_^@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:35
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2555 09:59
Ico48
nharmony
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
mai
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อาซัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 16:53
Ico48
sujitra
รับราชการ
มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
คนวิเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 เมษายน 2557 16:29
Ico48
เล็กกัลยา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2555 01:25
Ico48
ปริศนา
รับราชการ
งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 17:23
Ico48
ต้นตรุษจีน
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 20:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
blue_sky
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มะม่วงเบา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 16:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สุธน ไชยสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2552 13:22
Ico48
วาสนา สุขศิริ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 14:52
Ico48
chada
รับราชการ
กองบริการการศึกษา สนอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:43
Ico48
ปลาทูโดนแมวคาบแล้ว
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2556 12:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2556 12:31