นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา

Ico48
HS8JMT
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มิถุนายน 2552 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 07 สิงหาคม 2561 14:19
Ico48
"พอเพียง"
-
PSU.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2558 09:31
Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มีนาคม 2554 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2557 10:24
Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 24 มกราคม 2555 09:07
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 12:23
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 กันยายน 2559 18:05
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:13
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 มีนาคม 2555 15:35
Ico48
สมหญิงจิงจัง
รับจ้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:58
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 08:46