นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองแผนงาน

Ico48
แดง
Member Since: 14 October 2007 09:57
Last Login: 11 September 2013 17:00
Ico48
Ikkyu
กองแผนงาน
Member Since: 26 October 2007 14:23
Last Login: 19 January 2021 15:22
Ico48
สุชาดา ทิพรัตน์
Member Since: 30 November 2007 13:36
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
mbunsong
Member Since: 30 November 2007 13:36
Last Login: 13 April 2020 11:24
Ico48
chutharat
Member Since: 31 October 2007 16:19
Last Login: 28 June 2019 15:27
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 December 2007 12:41
Last Login: 15 September 2011 09:52
Ico48
mandala
Member Since: 28 November 2007 09:54
Last Login: 18 November 2014 11:44
Ico48
plan
รับราชการ
กองแผนงาน ม.อ.
Member Since: 03 November 2007 14:35
Last Login: 14 October 2011 18:00
Ico48
พอลล่าฮู้
Member Since: 04 December 2007 13:34
Last Login: 08 November 2011 14:43
Ico48
PumPui
Member Since: 03 January 2008 14:52
Last Login: 19 October 2020 12:01
Ico48
ชุติเทพ เทพ มะเดื่อ
Member Since: 22 Febuary 2008 15:24
Last Login: 06 March 2008 11:26
Ico48
สัทธา มหาชน
กองแผนงาน
Member Since: 05 March 2008 11:57
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
jin
Member Since: 25 August 2008 14:24
Last Login: 28 August 2008 17:28
Ico48
babe_happy
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 September 2012 12:53
Last Login: 17 September 2012 12:56