นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การวิจัย

Ico48
mark
ข้าราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กันยายน 2552 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Smarn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กรกฎาคม 2551 12:51
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2563 15:45
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 มีนาคม 2555 15:35
Ico48
Parichart Maneemai
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 กุมภาพันธ์ 2561 15:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มีนาคม 2561 15:49