นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: การวิจัย

Ico48
mark
ข้าราชการ
Member Since: 14 December 2007 13:22
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
Member Since: 25 September 2009 15:39
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Smarn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Member Since: 09 July 2008 12:51
Last Login: 22 July 2020 15:45
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 29 Febuary 2012 10:09
Last Login: 15 March 2012 15:35
Ico48
Parichart Maneemai
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 Febuary 2018 15:53
Last Login: 01 March 2018 15:49