นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การศึกษา

Ico48
kang9000
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ไม่หยุดนิ่ง
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤษภาคม 2551 09:05
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 16:19
Ico48
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กันยายน 2552 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
kimjimaru
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2554 14:48