นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การสร้างเครื่อข่าย

Ico48
tha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2551 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 09:50