นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเรียนการสอน

Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
เย็นฉ่ำ
รับราชการ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ซ้อแปด
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2550 15:41
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 ธันวาคม 2559 07:38
Ico48
moo-moo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 00:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
topjung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Goodday
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2552 07:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Smarn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กรกฎาคม 2551 12:51
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2563 15:45
Ico48
L2K
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 13:11
เข้าระบบเมื่อ: 03 ตุลาคม 2558 07:33
Ico48
Piyarat Boonsawang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 00:08
เข้าระบบเมื่อ: 07 กันยายน 2554 01:50
Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 24 มกราคม 2555 09:07
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กุมภาพันธ์ 2555 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 15 มีนาคม 2555 15:35