นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: การแพทย์แผนไทย

Ico48
นิติ โชติแก้ว
Member Since: 07 August 2008 09:58
Last Login: 02 November 2018 14:33
Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:39
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
บุนนาค
Member Since: 22 May 2009 15:48
Last Login: 26 May 2009 11:02