นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การใช้ภาษาไทย

Ico48
sutham
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2554 16:22