นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กิจกรรมนักศึกษา

Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 08:44
Ico48
หนุ่ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Prawat Wettayaprasit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
keroppi
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:25
เข้าระบบเมื่อ: 14 ธันวาคม 2550 13:48
Ico48
แฟร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ประวิตร
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2554 11:16
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2554 11:34
Ico48
พี่คนนี้ นั้นมีแต่ให้
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:44
เข้าระบบเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2555 10:36
Ico48
วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Government Employee
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มีนาคม 2556 14:53
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2563 11:43